The Blustery Dame - One Particular Harbour

barn och fritidsprogrammet

Om man är intresserad av att jobba med barn och inte har fullständig gymnasieutbildning kan man söka in till barn och fritidsprogrammet på komvux. Det berättigar till studiemedel och man läser i den takt man själv har satt upp. Om man redan har viss gymnasieutbildning behöver man bara läsa de kurser man fattas. Andra program man kan söka till är vård och omsorg, samt hälsa och friskvård. Dessa komvuxutbildningar är en livlina för många som känner att de fastnat i en yrkesmässig återvändsgränd eller ännu värre, i evig arbetslöshet. Tveka inte, ta livlinan!